Thông báo quy định về đồng phục năm học 2018 -2019

Tháng Một 3, 2015 10:38 sáng

I. Quy định chung:
A. ĐỒNG PHỤC HỌC SINH:
• Áo sơ mi trắng ngắn tay hoặc dài tay và quần xanh dương đậm theo đúng mẫu qui định.
• Mang dép có quai hậu, giầy bata hoặc giầy thể thao.
B. ĐỒNG PHỤC THỂ DỤC:
• Áo thun màu trắng, tay sọc xanh có may phù hiệu bên dưới logo trường theo qui định.
• Quần thun dài màu xanh đậm theo mẫu quy định.
• Mang giầy bata hoặc giầy thể thao.